ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

การลงทะเบียนรับประกันสินค้าริซซ์ เป็นการยืนยันสิทธิ์ของผู้ซื้อพึงได้รับ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการซื้อ สะดวกและง่ายต่อการแจ้งปัญหาการใช้งานในอนาคต รวมถึงการเคลมสินค้าก็สามารถดำเนินได้อย่างง่ายดาย

เคลมสินค้า

การเคลมสินค้าริซซ์ สะดวกและง่ายดาย เพียงระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทุกรณีหากชำรุด