Q : จะแจ้งเคลมสินค้า กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย ยังไง?

A : สินค้าที่จะแจ้งเคลมได้ จะเป็นสินค้าที่ได้รับการลงทะเบียนรับประกันไว้แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน ให้ดำเนินการลงทะเบียนก่อน ตามขั้นตอนด้านบนครับ เมื่อเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเคลมสินค้าต่อได้ทันที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Q : มีค่าดำเนินการมั้ย? ถ้ามีเก็บเท่าไหร่?

A : มีค่ะ ในกรณีการเคลมสินค้า Rizz  ทางบริษัทขอทำการจัดเก็บค่าดำเนินการ 40 บาทค่ะ ( เริ่มเก็บ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป )