Q : จะแจ้งเคลมสินค้า กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย ยังไง?

A : สินค้าที่จะแจ้งเคลมได้ จะเป็นสินค้าที่ได้รับการลงทะเบียนรับประกันไว้แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน ให้ดำเนินการลงทะเบียนก่อน ตามขั้นตอนด้านบนครับ เมื่อเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเคลมสินค้าต่อได้ทันที ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้