สินค้าริซซ์ทุกล่อง รับประกันสินค้า 1 ปี เปลี่ยนใหม่ทันทีหากชำรุด

สินค้าริซซ์ (RIZZ) ทุกกล่อง มีรับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี เปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อชำรุด ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกต้องถูกวิธีจากการใช้งานตามปกติ โดยไม่มีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือใช้งานผิดวิธี และรวมถึงกรณีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ และสัตว์เลี้ยง

การรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถถ่ายรูปใบเสร็จ มาลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ที่ไลน์ @rizzthailand (มี@)

หากสินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติโดยถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อขอเคลมสินค้าได้ ผ่านไลน์ @rizzthailand (มี@) เช่นกัน ทั้งนี้ ทางริซซ์ยินดีดูแลช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ และส่งสินค้าใหม่ให้ทันที 1 ครั้ง โดยไม่ต้องส่งสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการก่อน (สินค้าเคลมไม่สามารถลงทะเบียนรับประกันใหม่ได้อีก)