รายละเอียด Warranty

ลงทะเบียนรับประกัน

การลงทะเบียนรับประกันเป็นการยืนยันสิทธิ์ที่ผู้ซื้อควรได้รับ ไม่ต้องเก็บหลักฐานการซื้อ สะดวกและง่ายต่อการแจ้งปัญหาสินค้าในอนาคต

เคลมสินค้า

การเคลมสินค้าออนไลน์เป็นการระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า ง่ายต่อการแจ้งเคลมทุกที่ทุกสถานการณ์ พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทุกกรณี หากชำรุด